Služby

pomoc pri výbere s dôrazom na kvalitu ! 
• správne konfigurovaného PC na konkrétny účel, 
možnosť jeho inštalácie ale aj zloženia v individuálnych prípadoch… 
či úspornú prevádzku 
• kvalitných a ekonomických zariadení pri tlači

pre domácnosti
(vzdialená plocha pre stálych klientov)

pre firmy a živnostníkov – starostllivosť o zmluvných klientov
(vždy uprednostnené)
• pri dlhodobej spolupráci individuálne podľa dohody

pre firmy – nezmluvné
• je potrebné skonzultovať problém na mieste