pre školské zariadenia

✔️ rýchla dostupná pomoc cez vzdialenú plochu
✔️ v prípade väčšieho problému – výjazd na miesto
✔️ zlepšenie kvality internetového pripojenia, prehodnotenie súčasnej ponuky a možností na trhu,
pre školy možnosť získania internetového pripojenia aj ZDARMA
✔️ starostlivosť o PC sieť, jej zariadení, rýchlosť počítačov
✔️ starostlivosť o PC z vnútra hardwérovo aj softwérovo, zabráni zbytočnému spomaleniu a predĺži životnosť hardwaru
✔️ kontroly na možné nezachytené víry, adware, spyware, malware či odstránenie bloatwaru
✔️ nastavenie pravidelného zálohovania dôležitých dát
✔️ inštalácia, konfigurácia dátových úložísk – NAS
✔️ odporučenie hardwaru kvalitných a ekonomických riešení, aj kvalitnej a úspornej tlače
✔️ obnova / vylepšenie webového sídla školy
✔️ správa a aktualizácie webovej stránky
✔️ výrazné obmedzenie spamu v emailoch až úplné zastavenie
✔️ veľkoformátové dotykové interaktívne tabule pre výučbu
✔️ starostlivosť aj o staršiu výpočtovú techniku, upgrade, zrýchlenie, údržba a čistenie
✔️ možná vnútorná sieť na optike či prípadné rozšírenie dostupnosti internetového pripojenia aj v ďalších budovách optikou, lan káblom či kvalitným bezdrôtovým pripojením
✔️ súčinnosť pri znižovaní nákladov na IT pri maximálnej efektivite
✔️ rýchla pomoc cez vzdialenú plochu
a mnoho ďalšieho…

Dotykové obrazovky 

65″ ,  75″  až  86″   – interaktívne, veľkoformátové !
s Androidom a Windows 11

…problémy vyriešené rýchlo aj online !