pre firmy

✔️ rýchla dostupná pomoc cez vzdialenú plochu
✔️ v prípade väčšieho problému – výjazd na miesto
✔️ zlepšenie kvality internetového pripojenia, prehodnotenie súčasnej ponuky a možností na trhu
✔️ starostlivosť o PC sieť, jej zariadení, rýchlosť počítačov
✔️ starostlivosť o PC z vnútra hardwérovo aj softwérovo, zabráni zbytočnému spomaleniu a predĺži životnosť hardwaru
✔️ kontroly na možné nezachytené víry, adware, spyware, malware či odstránenie bloatwaru
✔️ nastavenie pravidelného zálohovania dôležitých dát
✔️ inštalácia, konfigurácia dátových úložísk – NAS
✔️ odporučenie hardwaru kvalitných a ekonomických riešení aj kvalitnej a úspornej tlače
✔️ obnova / vylepšenie webstránky firmy, zapracovanie funkcionalít, E-SHOP, ale aj ochrana proti útokom
✔️ správa a aktualizácie webovej stránky
✔️ výrazné obmedzenie spamu v emailoch až úplné zastavenie
✔️ kamerové systémy
✔️ možná vnútorná sieť na optike či prípadné rozšírenie dostupnosti internetového pripojenia aj v iných budovách optikou, lan káblom či kvalitným bezdrôtovým pripojením
✔️ súčinnosť pri znižovaní nákladov na IT pri maximálnej efektivite
✔️ rýchla pomoc cez vzdialenú plochu
a mnoho ďalšieho…

…problémy vyriešené rýchlo aj online !