pre obecné úrady

✔️ rýchla dostupná pomoc cez vzdialenú plochu
✔️ v prípade väčšieho problému – výjazd na miesto
✔️ zlepšenie kvality internetového pripojenia, prehodnotenie súčasnej ponuky a možností na trhu
✔️ starostlivosť o pc sieť, jej zariadení, rýchlosť počítačov
✔️ starostlivosť o PC z vnútra hardwérovo aj softwérovo, zabráni zbytočnému spomaleniu a predĺži životnosť hardwaru
✔️ kontroly na možné nezachytené víry, adware, spyware, malware či odstránenie bloatwaru
✔️ nastavenie pravidelného zálohovania dôležitých dát
✔️ inštalácia, konfigurácia dátových úložísk – NAS
✔️ obnova / vylepšenie webového sídla obce
✔️ správa a aktualizácie webovej stránky
✔️ výrazné obmedzenie spamu v emailoch až úplné zastavenie
✔️ odporučenie hardwaru kvalitných a ekonomických riešení, aj kvalitná a úsporná tlač
✔️ rozšírenie vnútornej siete, dostupnosti internetového pripojenia
✔️ súčinnosť pri znižovaní nákladov na IT pri maximálnej efektivite
✔️ rýchla pomoc cez vzdialenú plochu
a mnoho ďalšieho…

…problémy vyriešené rýchlo aj online !